استفاده از کود اوره با پوشش گوگردی موجب عدم ورود نیترات ناشی از کود های اوره بدون پوشش به آب های زیر زمینی و رودخانه ها شده و از آلایندگی محیط خصوصاً آب های آشامیدنی جلو گیری می کند - - عنصر گوگرد موجود در کودهای اوره با پوشش گوگردی به عنوان یک عامل آفتکش و به عنوان یک کود نیز میتواند از حیث اقتصادی به لحاظ بالا بردن کیفیت محصول نقش آفرینی کند که بنابراین با انتخاب و استفاده از این کود درواقع از دو کود مختلف استفاده شده است - - با مصرف کود اوره با پوشش گوگردی از سخت شدن خاک و عدم نفوذ آب و افت حاصلخیزی زمین جلو گیری می گردد - - - -

تعریف کود اوره با پوشش گوگردی

Experimental Assebmly for Coating Urea with Sulphur

این کود همچنان که از نام آن پیداست از کپسوله کردن اوره با عنصری متناسب با خاک از قبیل گوگرد و سیلانت که خود از چند عنصر مختلف تشکیل شده است تولید می گردد.که محتویات مغذی کود اوره را بنا به فرمولاسیون خاص خود در یک بازه زمانی 40 روزه به صورت آرام در اختیار گیاه قرار میدهد که درذیل منافع ومشخصات آن را توضیح می دهیم.

ضرورت جایگزینی کود اوره با پوشش گوگردی به جای اوره :

ازت یکی از عمده مواد مغذی است که درقالب کود اوره در اختیار گیاه قرارمی گیرد و اما دلیل اصلی انتخاب اوره با پوشش گوگردی به جای کود اوره بدون پوشش را به دو دلیل زیر میتوان تقسیم کرد  :

الف- دلایل اقتصادی و فنی :

  • در کود اوره بدون پوشش (اوره معمولی) بنا بر حلالیت فوری اوره در آب ،راندمان کود کمتر از 30% می باشد ، چرا که 70% اوره در اثر شسته شدن آنی جذب گیاه نشده و هرز میرود. در صورتی که در کود جایگزین( کود اوره با پوشش گوگردی) بنا بر خاصیت کند  رهایی آن که بارزترین خاصیت این کود می باشد نیتروژن موجود در یک بازده زمانی حدودا" 40 روزه به طور آرام و 100% به گیاه منتقل می شود و لذا میزان مصرف کود نسبت به اوره به یک سوم تقلیل می یابد که صرفه اقتصادی مهمی را از حیث خرید و توزیع در مزرعه شامل می شود.
  • مصرف کود اوره بدون پوشش باعث سخت شدن خاک و عدم نفوذ آب و افت حاصلخیزی زمین میگردد . در حالیکه این مشکل با مصرف کود اوره با پوشش گوگردی به دلیل عمده  کند  رهایی ازت در آب به کلی مرتفع میشود.
  • یک کیلوگرم اوره در دمای 17 درجه سانتیگراد در یک لیتر آب در کمتر از یک ساعت حل میشود.
  • به دلیل استفاده از گوگرد در پوشش S.C.U به عنوان بخش عمده وزنی و نیز وجود باکتری تجزیه کننده آن در ترکیب عناصر پوشش عنصر گوگرد پس از انجام وظیفه در ساختار S.C.U و انتقال کامل ازت به گیاه خود نیز به عنوان یک ماده مغذی و نیز تنظیم کننده PH خاک ایفای نقش نموده و باعث تقویت خاک و حاصلخیزی زمین میگردد.
  • عنصر گوگرد به عنوان یک عامل آفتکش و به عنوان یک کود نیز میتواند از حیث اقتصادی به لحاظ بالا بردن کیفیت محصول نقش آفرینی کند که بنابراین با انتخاب گزینه S.C.U در واقع از دو کود مختلف استفاده شده است .

ب- دلایل زیست محیطی :

آبشویی سریع ازت با مصرف کود اوره بدون پوشش ضمن خسارات اقتصادی که در بالا اشاره شد، باعث ورود نیترات به آب های زیر زمینی و رودخانه ها شده و موجب آلایندگی محیط خصوصا" آب های آشامیدنی میشود. چرا که ازت شسته شده در نهایت به صورت نیترات درمی آید و موجبات بروز امراض متعددی از جمله مرگ کودکان در اثر عدم اکسیژن گیری ریه ها میشود ، در حالیکه در کود S.C.U با انتقال تدریجی و کند ازت به گیاه و جذب کامل آن این مشکل کاملا" مهار شده و ازت اتلافی وجود ندارد.

آنالیز کود اوره با پوشش گوگردی :

نیتروژن کل :                                     30%-34%

گوگرد :                                            15%-22%

مواد افزودنی :                                   5%

رطوبت :                                           0.5%

سایز :                                              1-4mm

قابلیت جذب نیتروژن در 7 روز             20%-25%