پرینت

مزایای استفاده از کود اوره با پوشش گوگردی SCU

 کود اوره با پوشش گوگردیدر کود اوره با پوشش گوگردی بنا بر خاصیت کند رهایی آن که بارزترین خاصیت این کود می باشد، نیتروژن موجود در بازه زمانی ۴۰ روزه به طور آرام و ۱۰۰% به گیاه منتقل شده و لذا میزان مصرف کود نسبت به اوره به یک سوم تقلیل می یابد، که صرفه اقتصادی مهمی را از حیث خرید و توزیع در مزرعه شامل می شود.

نوع مواد موجود در این کود به گونه‌ای انتخاب شده که مواد مورد نیاز گیاه به خاطر‌‌ رها سازی تدریجی و آهسته مداوماً و تا ۴۰ روز در اختیار گیاه قرار می‌گیرد و در آخر، این کود در لایه‌های خاک کاملاً جذب و تجزیه می‌شود. کاربرد این کود موجب جلوگیری از آلودگی آب های زیر زمینی و کاهش نیترات آب‌ها می‌گردد.